Romana


PRIMARIA COMUNEI RACIU
AGRICULTURA

    Principalele activitati economice ce se desfasoara pe teritoriul comunei Raciu sunt:
 • Depozitarea si transportul titeiului in cadrul punctului de lucru Silistea al SC Conpet SA Ploiesti;
 • Morarit prin intermediul SC Prompt SRL Raciu si AF Nitoi Letitia - Suta Seaca;
 • Activitati in domeniul institutiilor publice - administratie publica, invatamant, servicii;
    Pe raza comunei isi desfasoara activitatea un numar de 18 de agenti economici si un numar de 26 AF si PF, avand un domeniu larg de activitate:
 • comert ambulant,
 • comert cu amanuntul,
 • transport de marfuri,
 • manufactura,
 • tamplarie,
 • comercializare produse agricole si animale,
 • apicultura. 
     Ramurile agriculturii practicate in comuna Raciu sunt cresterea animalelor, a plantelor si pomicultura. Din suprafata totala a comunei de 2517 ha, doar 1662 ha reprezinta teren agricol, restul de 855 ha reprezentand terenuri neagricole, dupa cum urmeaza:
 • 631 ha paduri si alte terenuri forestiere;
 • 72 ha terenuri cu ape si ape cu stuf;
 • 40 ha cai de comunicatie;
 • 109 ha terenuri ocupate de constructii si curti;
 • 3 ha terenuri degradate si neproductive.
    Efectivele de animale domestice existente pe terioriul comunei sunt urmatoarele:
 • bovine - 820;
 • ovine - 31;
 • caprine - 50;
 • cabaline - 82;
 • porcine - 1105;
 • pasari - 10.000;
 • apicultura - 240 familii de albine.
    Consiliul Local Raciu are in proprietate 292 ha pasuni si islazuri, cetatenii comunei Raciu folosindu-le contra unei taxe de pasunat de 250 lei/cap bovina si 150 lei/ tinerit bovin, stabilita prin hotarare de consiliu.


Copyright Author - MindMagnet Software Romania - developed for KYO INC